Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Noc s Bibliou

Ak ste sa v piatok 20.10. 2017 boli večer prejsť po Vajnoroch a zablúdili ste aj k našej  škole, možno Vás prekvapilo svetlo v oknách. Nie, nebola to nezodpovednosť učiteľov či pani upratovačiek. Večerná škola opäť ožila vravou, smiechom a aj behaním detí. Bola to noc prežitá v škole a s Bibliou.

Tento rok sa prihlásilo sa viac ako 30 detí. Preto sme ich rozdelili do dvoch skupín. S každou skupinou boli dvaja učitelia. Jedna skupina sa najprv zamýšľala nad povolaním kráľa Dávida – Byť ako Dávid – Prijať Boží plán so mnou či už ako opravára, lekára alebo predavačky. V každom povolaní som Božím a teda kráľovským dieťaťom. Preto mám svoju prácu vykonávať svedomito. V krátkych scénkach mali žiaci možnosť prežiť niektoré príbehy z Dávidovho života (napríklad pomazanie za kráľa, nepomstenie sa Šaulovi). Potom sa spoločne pozreli na povolanie apoštolov. Tak ako si Boh povolal Dvanástich, volá aj nás. Tak ako oni neboli dokonalí a nemali všetci rovnaké vlastnosti, rozumové schopnosti a povahu, tak aj my sme rôzni. Každý má svoje talenty a dary. No tak ako Ježiš počítal s každým z nich, počíta aj s nami. Tak ako apoštoli, aj my máme prinášať Ježiša tam, kde sme. Niekedy viac ako slová je naše správanie. To, že sa usmejem, že neklebetím a neohováram, a že pomôžem tomu, kto to potrebuje a nielen kamarátovi. Aj to sú svedectvá, ktoré svet v nás číta. Na to, aby sme to zvládli, treba modlitbu. Preto sa na záver spoločne pomodlili modlitbu svätého ruženca.

V tom istom čase bola druhá skupina s ďalšími dvomi pani učiteľkami. Tam sa najprv zamerali na prorokov. Kto boli a aká bola ich úloha. Zistili, že byť prorokom je síce nádherné, ale vôbec nie ľahké. Tak ako starozákonní proroci boli vystavení mnohým súženiam, ani my to nemáme a nebudeme mať ľahké. No toto dobrodružstvo stojí za to. A ako máme žiť povolanie proroka? Žiť v súlade s Ježišovým životom. Máme byť Jeho svedkami a máme prinášať ovocie Ducha Svätého. Druhou časťou bola Panna Mária. To ako ona žila čnosti lásky, materstva, čistoty a pokory je pre nás návodom, ako máme tieto čnosti rozvíjať a žiť aj my. Nevystatovať sa, byť ochotní druhým poslúžiť, nemusieť všetko mať, dávať si pozor na to, čo čítam a na čo sa pozerám. Už teraz budovať dobrý základ pre budúceho správneho muža alebo správnu ženu vo svojom srdci. Aj v tom nám je vzorom Mária. Potom sa obe skupiny vymenili. Záver večera patril tradične filmu. Tentoraz o živote súčasného pápeža, Otca Františka.

Ukončenie Noci s Bibliou bolo v sobotu ráno na svätej omši. Otec Jozef nemohol byť na tejto svätej omši, no upovedomil zastupujúceho kňaza o prebiehajúcej Noci s Bibliou a ten sa žiakom prihovoril a povzbudil ich vo vytrvalosti na ceste k Bohu.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohoročnej Noci s Bibliou. Dúfam, že pre žiakov to nebola len noc strávená v škole, ale povzbudenie a návod na život s Ježišom a na čítanie úžasnej knižnice – Biblie, ktorá hovorí o Božej láske ku každému z nás.