Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

NEZABÚDAJME na druhých…

Čas Vianoc…

Všade nás obklopuje nádherná vianočná výzdoba, odvšadiaľ cítiť vôňu ihličia, medovníčkov a atmosféru Vianoc podčiarkujú koledy a známe i menej známe vianočné piesne. Ľudia zháňajú dary, aby potešili svojich blízkych a svojim ratolestiam vyčarili úsmev na tvári.  No zastavme sa na chvíľu a porozmýšľajme v tichu, či nás tieto veci napĺňajú, robia šťastnými?

Spolu s naším školským parlamentom sme dali hlavy dokopy a napadla nám krásna myšlienka, ktorú sme predstavili všetkým žiakom našej školy. Bola veľmi jednoduchá. Vyzbierať pre detičky hračky, knižky, oblečenie a aspoň takouto formou im spríjemniť čas Vianoc. Detičkám, ktoré nemajú toľko šťastia…Detičkám, ktorým niečo chýba. Niečo také vzácne…Nie autíčko, bábika, mobil, počítač… Ale rodičia, láska, domov, zdravie…

Rozdelili sme si úlohy a šup do práce. V rozhlase sme vyhlásili zbierku, dievčatá urobili plagátiky a každý deň chodili medzi žiakov a zbierali dary, ktoré naši žiaci s láskou nosili a prispievali k dobrej veci. A povieme Vám pravdu, boli sme veľmi milo prekvapení, koľko vecí sme mali na konci týždňa. Nasledovalo triedenie a balenie, z čoho sme sa samozrejme veľmi tešili.

Darované oblečenie je venované charite, za čo boli nesmierne vďační.

S hračkami a knižkami sme putovali do Nezábudky. Ide o združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými v Senci. Funguje od roku 1995 a toho času má v evidencii 44 ťažko zdravotne znevýhodnených detí a mladistvých s rôznym znevýhodnením: mentálnym, telesným, zmyslovým a kombinovaným (detská mozgová obrna, Downov syndróm, autizmus, mukopolysacharidóza, diagnózy vyplývajúce z genetických a metabolických porúch, iné vývojové poruchy, epilepsia).

Privítala nás pani riaditeľka Popálená a najprv nám poukazovala priestory, v ktorých s detičkami pracujú. Porozprávala nám o aktivitách, ktoré majú skutočne rôznorodé a venujú sa im naplno. Potom nás čakalo zoznámenie sa s detičkami. Keď otvorila pani riaditeľka dvere do miestnosti, v ktorej sa detičky nachádzali, mali sme slzy na krajíčku. Pohľad nám padol na obetavé pani učiteľky, vychovávateľky, ktoré sa s takou nesmierne veľkou láskou o nich starali a dávali im kúsok zo seba. Práca s týmito detičkami a mladistvými je neskutočne náročná, pretože každé z nich si vyžaduje špeciálnu starostlivosť.

Strávili sme s nimi krásnu hodinku, ktorá bola pre mňa osobne veľmi silná. No nielen pre mňa, ale aj pre Natašku Zemanovú a Kristínku Štvrteckú, dievčatá z ôsmej triedy, ktoré do Nezábudky išli so mnou. Ani sa nedá opísať tá úprimná radosť chlapčeka na vozíčku pri pohľade na darčeky, ktoré sme im priniesli. Očká mu žiarili šťastím. Nedalo sa, neobjať  ho.

Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a poprosili nás, či by sme ešte niekedy mohli prísť, čo pre nás bolo veľkou cťou a my si určite v budúcnosti nájdeme čas, aby sme ich opäť navštívili.

Cestou späť som bola myšlienkami s nimi. Neprestajne som musela myslieť na tie nevinné očká detičiek a všetky pani učiteľky, ktoré robia pre nich všetko, aby sa cítili dobre, aby mali pocit, že nie sú menejcenné.

Preto sa v tomto čase zastavme aj my, popremýšľajme, či sa nezaťažujeme malichernosťami, nechceme príliš veľa, či nie je krajšie, objavovať veci v malom a šťastie nachádzať v radosti druhých. Ďakovať Pánu Bohu za rúčky, zdravé nôžky, za rodičov, teplo domova, možnosť štúdia…

A NEZABÚDAŤ na tých, ktoré to šťastie nemajú a poteší ich už len Vaša prítomnosť a pocit, že voči sebe nie sme ľahostajní, že nemyslíme len na seba…

Na záver by sme chceli zo srdca poďakovať všetkým našim žiakom, od najmenších až po tých najstarších, za každý jeden dar, ktorým vyčarili úsmev na tvári detičkám v Nezábudke. Taktiež obrovská vďaka patrí rodičom, ktorí svoje deti v zbierke podporovali a pomohli tak dobrej veci.

Všetkým prajeme pokojne a požehnané vianočné sviatky a zo srdca ďakujeme!