Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Nástup dieťaťa do materskej školy od 1. júna 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22. mája 2020 a Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy

zo dňa 25. mája 2020, otvárame od 1. júna 2020 materskú školu.

 

Aby sme zamedzili šíreniu nákazy COVID-19, je veľmi dôležité dodržiavať niekoľko opatrení, preto im prosím venujte náležitú pozornosť:

organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materskej školy od 1. júna 2020

vyhlásenie zákonného zástupcu MŠ – PDF

vyhlásenie zákonného zástupcu MŠ – WORD