Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Misijný týždeň

Tento cirkevný rok je zasvätený milosrdenstvu. Svätý otec František povedal: „Misie sú dielom milosrdenstva.“ Naša škola  pri príležitosti Misijnej nedele, ktorá bola 23.10.2016, sa rozhodla duchovne prepojiť s touto myšlienkou. Od 21.10.2016 do 27.10. 2016 bol   v našej škole vyhlásený misijný týždeň. Každým dňom sme si na misie a misionárov sveta spomínali, či už pri rannej modlitbe alebo  sme  to    vyjadrili naším oblečením. Zamerali sme sa na jednotlivé kontinenty a približovali sme si rôzne situácie, čítali sme si príbehy, svedectvá, životopisy svätých, ktorí sú úzko spojení s touto tematikou. Naším hlavným cieľom bolo poskytnúť žiakom reálny  obraz  o misiách,   ich   dôležitosti a nenahraditeľnosti pri evanjelizácii. Každý deň bol pre nás iný a to hlavne v dôsledku farieb,  ktoré  sme  nosili. V  piatok   to bola   zelená, v pondelok červená, v utorok biela, pre stredu modrá a zavŕšili sme to žltou vo štvrtok. Stali sme sa aj my misionármi lásky a nasledovali sme slová emeritného pápeža Benedikta XVI. : „Láska je vo vlastnom zmysle slova bohoslužbou človeka.“ Preto konajme túto našu bohoslužbu zodpovedne.