Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

 

Každoročne sa naša škola zapája do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorá organizuje Medzinárodná pápežská organizácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi a nebolo tomu inak ani tento rok. Spolu s ostatnými školami, deťmi a organizáciami na svete sme sa aj my 18. októbra o 9:00 hod. modlili za jednotu a mier vo svete. ,,Keď sa milión detí modlí ruženec, svet sa zmení. “ slová svätého Pátra Pia, ktoré hovoria o sile detskej modlitby a radosti. Modlitba detí je plná dôvery a vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Preto učme a veďme sa navzájom k modlitbe ruženca.