Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Mesiac úcty k starším

Ani tento rok sme nezabudli na našich drahých starkých. Dňa 26.10. 2016  sme ich boli  potešiť v Dome seniorov vo Vajnoroch.