Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Krúžok paličkovania

V marci nám na škole vznikol nový krúžok – krúžok paličkovania pod vedením p. Grebečiovej a p. Šútorovej. Jednoduché to teda nie je, ale deti sú veľmi šikovné….