Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Kráľovstvo darčekov

Počas prvého adventného týždňa sa kancelária p. zástupkyne postupne menila a na kráľovstvo darčekov. Spôsobili to desiatky rôzne veľkých a krásne zabalených a vyzdobených krabíc. Spolu s mnohými ľuďmi dobrej vôle sme sa aj my zapojili do dobročinnej zbierky exallievov  (odchovancov Dona Bosca v niektorom zo saleziánskych diel napr. oratória, školy) – Darujme úsmev. Projekt Shoeboxy je o pripravení darčeka pre dieťa zo sociálne slabšieho prostredia. Zabalené krabice s označením, pre koho je daný darček vhodný – napr. dievčatko 5. rokov, sa v mojej kancelárii zišli od žiakov zo všetkých tried.

Vieme, že Vianoce to nie je stromček, kopa darčekov a výborné jedlo. Je to oslava Lásky, ktorá sa vzdala nebeskej slávy a prišla na zem ako malé dieťa. Ale ruku na srdce: kto z nás, dospelých, sa neteší na tie krásne rozsvietené očká detí, keď pozerajú na stromček a berú do rúk darček určený práve im. Verím, že vďaka našim žiakom a ich rodičom, si tento úžasný moment budú môcť vychutnať aj rodičia, ktorí z rôznych dôvodov ten darček pod stromček dať nemohli.

Darcom aj obdarovaným prajem požehnané sviatky, ktoré neskončia pri stromčeku, ale dostanú sa do srdca a budú nás sprevádzať po celý rok.