Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Ján Pavol II. – patrón našej školy

Pred dvadsiatimi ôsmimi rokmi prišiel na Slovensko prvýkrát pápež Ján Pavol II. Krátko po šestnástej hodine priletel poľský pontifik z Velehradu na letisko Bratislava -Vajnory.

Výstava z prvej návštevy svätého Jána Pavla II. v Bratislave v roku 1990, ktorá prebieha v tomto čase v Poľskom inštitúte na Klobučníckej ulici v Bratislave, prináša dobové fotografie zo súkromných archívov, ale aj z tlačovej agentúry. Počas trvania výstavy sa 22. 10. o 17:00,  v deň uctenia a sviatku pápeža Jána Pavla II., uskutoční v Poľskom inštitúte stretnutie pri príležitosti 40. výročia jeho intronizácie (slávnostné uvedenie pápeža na pápežský stolec).

Naša škola bude mať pri príležitosti 40. výročia jeho intronizácie dňa 22.10. 2018 sv. omšu o 8:10 h,

pretože Ján Pavol II. je naším patrónom školy.