Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Informatika

Pán Vlastimil Maar na informatike žiakom tretieho ročníka hovoril o operačnom princípe IKT  jeho komunikácii medzi používateľom a počítačom. Čo je hlavným cieľom na zabezpečenie prístupu k programov a využívania hardwaru. Takto  sme  veru lepšie mohli porozumieť fungovaniu počítača. A tešíme sa už ďalšie rozprávanie o fungovaní počítača. Ďakujeme!

A tu  aj prikladáme aj zopár fotiek z našich hodín.