Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

HODINA TECHNICKEJ VÝCHOVY

Žiaci na hodine technickej výchovy prostredníctvom  rôznych  pomôcok  si osvojovali  základné pracovné zručnosti práce s drevom.