Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Fašiangová zábava

Milí rodičia a priatelia školy,
Rodičovské spoločenstvo Vás srdečne pozýva na Fašiangovú zábavu našej školy dňa 11.2.2017 o 19.00 hod. v priestoroch Farského klubu a telocvične. Cena vstupenky je 15 euro a môžete si ju kúpiť v dňoch 16.1.- 3.2.2017 v kancelárii školy u p.Izakovičovej. Celý výťažok z tejto akcie zostáva Rodičovskému spoločenstvu a bude využitý výhradne pre potreby školy a aktivity našich detí.
Prosíme Vás aj o pomoc pri získavaní cien do tomboly, ktoré môžete odovzdať v kancelárii školy.
Tešíme sa, tak ako minulý rok, na výbornú zábavu a rodinnú atmosféru.