Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Dubová pri Modre

25. októbra 2019 boli v rámci ŠKD žiaci II. A triedy v Dubovej pri Modre navštíviť kráľovstvo kvetiniek a drobného hmyzu