Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Dieťa života

Dňa 2. júna sme sa s piatimi žiakmi druhého ročníka  zúčastnili súťaže Červeného kríža: družstiev mladých zdravotníkov pod názvom Dieťa života, ktorá sa  konala pri príležitosti MDD. Súťaž prebiehala na rôznych stanovištiach, v ktorých bolo cieľom ošetrovanie a zachraňovanie ľudí pri rôznych úrazoch, ku ktorým patrila  resuscitácia. Absolvoval ju každý žiak, ktorý bol zapojený do tejto súťaže. Do súťaže sa mohla zapojiť každá základná škola či detský domov, kde  si zvolili 5 – členné družstvo v ktorejkoľvek kategórii z 1. a 2. stupňa ZŠ. Prvá pomoc nie je len súbor úkonov, je to spôsob rozmýšľania. Na základe pravidelného tréningu sa v deťoch rozvíja analytické myslenie, sebaovládanie, cibrí sa vnímavosť, trénuje sa flexibilita v myslení a v neposlednom rade sa buduje sebavedomie. Žiaci tento svoj voľný čas, tak venovali prvej pomoci, a tak mali možnosť zažiť modelové situácie a praktický tréning zručností, ktoré sa im páčili. Sme vďační, že sme sa mohli aj my zúčastniť takejto súťaže a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a súťaže, ktorých sa budeme môcť zúčastniť vďaka Červenému krížu.