Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Deň povolaní

 

 

2. decembra sme deň začali prvopiatkovou svätou omšou. Pán farár nám objasnil naše pôsobenie: „Čo tu vlastne robím?“ Veľmi pekne nám vysvetlil, že je na každom z nás, akú cestu si vyberieme. Povzbudil nás, aby sme si ten náš „životný kompas“ správne nasmerovali a išli cestou dobra, pretože len dobro nás privedie do večného života – do neba. Aby sme nežili pre seba, ale pre druhých… Nie ja, ale my… Usilovať sa robiť dobré skutky a prácu vykonávať s láskou.

         Po svätej omši nás čakalo milé prekvapenie od rodičov. Spestrili deťom vyučovanie formou prednášky, ktorá bola zamerané na ich profesiu.

         Žiaci s nadšením „hltali“ slová. Ani len netušili, čo všetko sa za jednotlivými povolaniami „skrýva“. Dozvedeli sa, v čom spočíva práca v Charite. Koľko námahy stojí úsilie, aby deti v chudobných krajinách mali základné veci. Základné veci – tie, ktoré naše deti považujú za úplne samozrejmé. Zamysleli sa nad tým, že vzdelanie nie je samozrejmosťou vo všetkých krajinách. A je jasné, že takéto povolenie môže vykonávať človek s dobrým srdcom, úžasnou pokorou a nezištnou pomocou.

         Veľký úsmev na tvári vyčarili deťom nádherné bábky. Dozvedeli sme sa, aké náročné je dabovať film, čo musí ovládať herec a aké krásne je, keď sa deti (no nielen tie najmenšie) odvďačia úprimným úsmevom a potleskom.

         Boli tiež motivovaní, ako sa stať opernou speváčkou/spevákom. Dozvedeli sa, čo všetko si takéto povolanie vyžaduje.

         V prednáške od pani lekárničky sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií. S úžasom pozerali, čo sa v takej lekárni ešte vykonáva – miešanie mastičiek, prečo sa používajú tmavé fľaštičky, ako sa objednávajú a testujú nové lieky a všeličo iné.

         Starší žiaci si prišli na svoje, keď sa dozvedeli niečo zo sveta IT, o mechatronike, priemyselnej automatizácii, o firme, ktorá sa zaoberá stlačeným vzduchom. Nakoniec sa zahrali hru, ktorá stlačený vzduch využíva, čo ich veľmi bavilo a na svoje si prišli najmä chlapci.

         No a pre všetkých veľmi dôležitá a život zachraňujúca PRVÁ POMOC. Teoretická stránka sa prepojila s praktickou, pretože žiaci si mohli na figuríne vyskúšať, aké náročné je vykonať masáž srdca, či obviazať poranenú končatinu. Pochopili, že základy by mal ovládať každý z nás, pretože nikto nevie, kedy ich budeme potrebovať. Záchrana života je úžasná vec, no musíme si uvedomiť, že pomôcť môžem iba vtedy, keď poznáme základné pravidlá.

         Z celého srdca by sme sa chceli poďakovať rodičovskému spoločenstvu pod vedením pani Kubovičovej za túto úžasnú akciu, p. Ottavovi za sprostredkovanie myšlienky rodičom a v neposlednom rade všetkým rodičom, ktorí si našli čas a prišli porozprávať našim i svojim 🙂 deťom o svojej profesii. Ďakujeme p. Svitekovej, p. Uhlárovej, p. Ottavovi, p. Pokrivčákovi, p. Zemanovej, p. Kubovičovej, p. Mruk a pánom z PD družstva Vajnory.

         Žiaci mali možnosť vidieť, že každé povolenie je úplne iné. No spoločné mali to, že každá profesia si vyžaduje určitú námahu, trpezlivosť, vytrvalosť a … lásku…Pretože takmer od každého počuli vetu, aby si vybrali také povolanie, ktoré budú vykonávať s láskou. Ako aj pán farár ráno na svätej omši spomenul, že máme konať dobro…Dobro s láskou .

         A čo dodať na záver?

         Premiéra dopadla excelentne a veríme, že „Deň profesií“ sa v našej škole stane tradíciou. Srdečne ďakujeme všetkým rodičom a tešíme sa na budúci rok!