Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Deň počítačovej bezpečnosti

 

V rámci Dňa počítačovej bezpečnosti (30.11.) sme mali prednášku s pánmi z odboru prevencie kriminality kancelárie MV SR, ktorí žiakom druhého stupňa poskytli informácie o bezpečnosti na sociálnych sieťach. Známe i menej známe informácie im pomohli pochopiť a uvedomiť si možné riziká na internete. Pre niektorých bolo „prekvapením“, že Instagram je určený len pre užívateľov, ktorí majú aspoň 13 rokov.

Ujasnili si rozdiel medzi ohováraním/sťažovaním, lepšie pochopili termíny ako je napr. manipulácia, komplex menejcennosti, šikana, kyberšikana, hoax, online komunikácia, žuvací tabak…

Upozornili na nebezpečenstvo nenávistnej debaty (očkovaní na covid/neočkovaní na covid…), ktorá sa stáva bežnou súčasťou online komunikácie. Ľudia sa v nej rozdeľujú na dobrých a zlých, pričom celá komunikácia sa stáva negatívnou. Jediným odporúčaním odborníkov je, vôbec sa do takých debát nezapájať, pretože budeme reagovať negatívne a bude to mať dopad nielen na nás, ale hlavne na našich blízkych.

Na záver povzbudili žiakov, aby sa vrátili ku knihám, obmedzili prístup na internet a uprednostňovali stretávanie sa a priamu komunikáciu.