Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Deň Jána Pavla II

Dátum 22. október je pre našu školu výnimočný. Je to deň liturgickej spomienky na nášho patróna – sv. pápeža Jána Pavla II. Výnimočnosť sa odrazila aj v jeho prežívaní. Miesto slovenčiny, matematiky, geografie či prírodovedy boli predmety ako: život Jána Pavla II., modlitba k nemu, kreativita, športové hry, spoločenské hry, kvízy a podobne.

Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás.