Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Deň dobrosrdečnosti

 

Dňa 13.11. si pripomíname Svetový deň dobrosrdečnosti. Bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure v roku 2000. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva, k vytvoreniu lepšieho sveta.

Aj my sme sa zapojili! Deti sa porozprávali s pani učiteľkami o dobrých skutkoch, ako môžu niekoho potešiť vyrobeným srdiečkom a nezabúdať na to, že aj maličkosti nás robia šťastnými!

Pridali sa k nám aj naši škôlkari, z čoho máme veľkú radosť. A prajeme si, aby dobré skutky boli každodennou samozrejmosťou 😊