Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Červený kríž

Školský rok sa ešte len začal a naši škôlkari, popri pár slzičkách a prvých zoznámeniach sa s novými kamarátmi, zažili i veľa výnimočných zážitkov. Jedným z nich je aj návšteva Červeného kríža v našej materskej škole. V pondelok 26. septembra sa škôlkarský dvor premenil na miesto záchranárskej akcie, našťastie nie naozajstnej. Deti si skúšali zachrániť figurínu dieťaťa i dospelého. Záchranárky z Červeného kríža mali pre deti prichystané mnohé činnosti, v ktorých ich detskou formou naučili podať prvú pomoc, obväzovať rany, ale i núdzové telefónne čísla. Všetky deti navyše mali možnosť, prezrieť si celú sanitku, ktorá z nášho dvora odchádzala so spustenou sirénou. Deti mali z tohto dňa veľký zážitok a my ďakujeme Slovenskému Červenému krížu za nádherné priblíženie ich práce.