Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Buco a Muco

V utorok 26.3. sme mali v škôlke vzácnu návštevu. Prišlo nás pozrieť  bábkové divadielko Pod  hríbikom. Zahralo nám rozprávku o Dvoch prasiatkach  Bucovi a Mucovi a bačovi Jurajovi.Prasiatka pomáhali bačovi strážiť ovce. Raz išla okolo princezná a prasiatka sa jej veľmi zapáčili, a tak chcela vziať jedno k sebe do kráľovstva. Bača Juraj pristal na jej rozhodnutie  a za prasiatko mu princezná ukázala tajomstvo, ktoré skrýva v ľavom rukáve. Prasiatko Muco bolo veľmi smutné v kráľovstve , lebo mu chýbal braček Buco . Princeznú napadlo, že by mohla ísť za bačom a vypýtať si od neho druhé prasiatko, predsa spolu im bude veselšie. Bača súhlasil s návrhom a princezná mu za to ukázala svoje druhé a tretie tajomstvo. Prasiatkam bolo spolu na kráľovstve hneď veselšie. Princeznú čakali pytačky . Bača zahalený  v tmavom plášti prišiel princeznú požiadať o ruku . Princezná nevediac o tom, že je to bača Juraj, mu dala prvú úlohu zaspievať a zatancovať s prasiatkami, potom sa ho spýtala na všetky tri tajomstvá . Bača odpovedal správne a princezná si ho zobrala za muža a žili šťastne až do smrti .