Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

bl.Titus Zeman

Spolu s deťmi sme si urobili dni s bl. Titusom Zemanom prostredníctvom našej prezentácie spojenej s pohybovými a tvorivými aktivitami. Prvý deň sme si rozprávali o tom, ako prežil detstvo v rodine. Vytiahli sme si  meno nášho spolužiaka alebo spolužiačky a navzájom sme sa za seba modlili. Táto aktivita trvala štyri dni, aby sme sa naučili modliť jeden za druhého. Potom sme si rozprávali o bl. Titusovi a o jeho vzťahu k Panne Márii.

V tento deň sme mali viacero aktivít,  pre lepšie uvedomenie si vzťahu k našej Mamke a Panne Márii.

Napríklad tieto:

  1. Mama musí mať kondičku, aby všetko stihla.

Obehnúť 1x triedu.

  1. Mama vie potešiť tých, ktorí sú smutní.

Potešiť nejakým spôsobom pani učiteľku.

  1. Keď treba uložiť deti do postele, mama zaspieva deťom uspávanku.

Nahlas zaspievať 1 pesničku celá trieda.

  1. Mama má svaly na rukách, aby nás vládala objímať.

Urobiť 10 drepov.

A spolu sme si nakoniec vyrobili ruženčeky, ktoré budeme používať na spoločnú modlitbu ruženca.

Nakoniec sme si hovorili o bl. Titusovi o tom, ako musel znášať veľa utrpenia a tak sme si to spájali so skutkami,  ktoré pre nás robil Pán Ježiš.

Posledný deň nás sprevádzala aktivita, ktorou sme pomáhali spolužiakovi s domácou úlohou alebo prácou, keď niečo nevedel alebo niečo potreboval.

Nakreslili  návrh loga bl. Titusa Zemana a predstavili ho ostatným.

Potom sme sa fotografovali  so žiakmi a tu je pár fotografií.