Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Bezpečne na internete

 

Od koľkých rokov môžem používať instagram? Ako dlho môžem byť na počítači či telefóne? Môžem si dopisovať s cudzími ľuďmi cez internet? Je bezpečné dávať svoje fotky na sociálne siete?

Na tieto otázky zodpovedal a upozorňoval na mnoho ďalších nástrah na internete i prostredníctvom rôznych reálnych príkladov postupne podľa vekových skupín pre 5. – 9. ročník pán Moroz z Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR