Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Akadémia

Vážení rodičia a priatelia školy!

Dňa 22. júna 2017 (štvrtok) o 16:30 h Vás pozývame na koncoročnú akadémiu našej školy.

Akadémia sa uskutoční vo Farskom klube Titusa Zemana. Môžete sa tešiť na vystúpenie každej triedy.

Srdečne ste vítaní.