Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

ak ste nestihli plenárku….

 

Nestihli ste prísť na plenárne rodičovské a radi by ste počuli tie informácie?

Nevadí, zhrnutie informácií, ktoré tam odzneli, si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch:

 

Novinky vo výchovno-vzdelávacom procese:

 • už tretí školský rok , a teda postupne každým rokom sa pridávajú nasledujúce ročníky, máme zavedený druhý cudzí jazyk – nemecký; rodičia žiakov, vždy ku koncu šiesteho ročníka, majú možnosť po vysvetlení všetkých podrobností si zvoliť, či ich dieťa od 7. ročníka bude pracovať iba s angličtinou alebo bude mať zaradený i druhý cudzí jazyk a teda nemecký
 • v 9. ročníku už niekoľko rokov majú žiaci rozšírený modul anglického jazyka o konverzáciu, a teda majú týždenne 5 hodín angličtiny

 

Projekty v škole:

 • pomáhajúce profesie v edukácií žiakov – v tomto projekte pokračujeme už tretí rok a vďaka nemu sme mohli do vyučovacieho procesu začleniť troch asistentov, ktorí sa intenzívnejšie venujú žiakom s problémami v učení, aby ich práca nezaostávala a zároveň sa môže učiteľ venovať ostatným žiakom. Tento rok nám z tohto projektu uvoľnili peniaze i na školského psychológa – snažíme sa túto pozíciu obsadiť, ale žiaľ, zatiaľ sa nám to nepodarilo. Obsadiť pedagogické pozície v rámci územia Bratislavy je veľký problém. Naďalej intenzívne hľadáme.
 • školské ovocie – v spolupráci s Boni Fructi Dunajská Lužná deti naďalej dostávajú počas prestávok 2-krát do mesiaca čerstvé ovocie, predovšetkým jablká a hrušky, podľa sezóny niekedy slivky, jahody, hrach, … a taktiež 100%-tné ovocné šťavy
 • školské mlieko – žiaci dostávajú mlieko a jogurty ako doplnok v školskej jedálni
 • tréneri v škole – v tomto projekte pokračujeme už druhý rok. Na hodinách telesnej výchovy na 1. stupni prichádza raz do týždňa externý tréner, ktorý na hodinách pracuje s deťmi a vytvára im rôzne športové aktivity. Títo tréneri sa striedajú každých 8 týždňov, nakoľko každý má zameranie na iný typ športu. Druhú hodinu telesnej výchovy v týždni majú žiaci so svojím učiteľom.

 

Covid opatrenia a aktivity v škole:

 • Covid opatrenia aktuálne pre tento školský rok Vám boli zasielané prostredníctvom EduPage na začiatku školského roka alebo si ich nájdete i na našej webovej stránke. Celkovo Vás ale prosíme o ostražitosť, aby sa nám toto ochorenia zbytočne nezačalo šíriť v škole.
 • vzhľadom na to, že sa epidemiologická situácia zlepšuje, pevne veríme, že sa nám podarí obnoviť a celkovo vytvárať viaceré akcie, či už to budú niektoré poobedné spoločné akcie spolu s Vami rodičmi alebo to budú exkurzie, či pobytové akcie pre žiakov a podobne; priebežne budete informovaní
 • taktiež by sme radi obnovili lyžiarsky kurz – príspevok od štátu naň dostanú žiaci ôsmeho ročníka a príspevok na školu v prírode dostávajú vždy žiaci štvrtého ročníka

 

Zmeny v škole po prázdninách:

 • na poschodí školy sa nám podarilo vymaľovať triedy a chodby
 • na chodby poschodia boli umiestnené šatníkové skrinky, čím sme chceli eliminovať strácanie osobných vecí detí a celkovo zlepšiť prostredie na chodbách, kde deti trávia čas; takéto niečo sa nám podarilo spraviť vďaka Vaším 2%, ktoré ste venovali občianskemu združeniu pri ZŠ bl. Jána Pavla II. Ďakujeme
 • v triedach na prízemí pri vchode do školy boli osadené rekuperačné jednotky, nakoľko celkovo bojujeme s vlhkosťou pod budovou školy ako na mnohých miestach vo Vajnoroch . A vzhľadom na túto vlhkosť bol v triede veľmi často ťažký vzduch, čo by mali práve tieto rekuperačné jednotky vylepšiť, aby deti boli počas dňa v zdravšom prostredí
 • v podkroví bolo do odbornej učebne nainštalované laboratórne vybavenie – stoly so špeciálnou úpravou, laboratórna výlevka a skrine na chemikálie a pomôcky. Taktiež boli zakúpené viaceré laboratórne pomôcky. Toto sa nám podarilo vybaviť vďaka občianskemu združeniu VI GROUP. Ďakujeme
 • do budúcna by sme radi vymenili podlahy v triedach na prízemí a s tým teda i vymaľovali tieto triedy
 • pri našich plánoch pravidelne spolupracujeme i so žiackymi predsedami tried

 

Prosby na Vás rodičov

 • prosíme Vás, skúste dbať i o zovňajšok detí, aby sa už od tohto veku učili, že nie je správne aby napr. v teplákoch chodili na ihrisko, do telocvične a v tých istých teplákoch išli i do školy; alebo dievčatá, aby v crop topoch či tričkách na ramienkach chodili na pláž, ale taktiež i do školy….
 • taktiež prosíme, aby si žiaci nechávali svoje bicykle v stojanoch pred školou a nie pri školskej jedálni, nakoľko ten dvor slúži pre detičky zo škôlky a vzhľadom na ich bezpečnosť nie je vhodné, aby sa tam nachádzali bicykle

 

Ak máte nejaké otázky alebo nejasnosti, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu počas celého školského roka.