Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Adventné obdobie

 

Adventné kalendáre, ktoré sú symbolom odpočítavania dní zostávajúcich do Štedrého dňa a spríjemnením predvianočného času, zdobia triedy našim žiakom. Okrem sladkého potešenia si so zvedavosťou čítajú papierik s dobrým skutkom, ktorý majú počas adventu vykonať.

Neodmysliteľným symbolom adventného obdobia je aj veniec, ktoré pripravili pani učiteľky so svojimi žiakmi a náš pán farár Jozef Kováčik nám ich po prvopiatkovej sv. omši posvätil.