Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Ako sa nám darí online

Po netradičnom jarnom vzdelávaní sme s nádejou začali nový školský rok a tešili sme sa každému dňu v školských laviciach. Po necelých dvoch mesiacoch prišlo očakávané, i keď nechcené, dištančné vzdelávanie. Miesto do lavíc sme zasadli za stoly vo svojich izbách, na ktorých sú opäť počítače, tablety a telefóny. Ale nezaháľame ani deň – online vyučovanie sa neustále mení s vypracovávaním úloh, a napriek netradičným podmienkam, ideme stále dopredu v našom spoločnom vzdelávaní…

Šikovnosť našich žiakov nezaostáva ani v tieto dni, o čom svedčia napríklad projekty o hubách alebo psoch či projekt pod názvom „Zapísaná myšlienka sa uchovala“, kedy mali žiaci zachytiť vlastný historický prameň zo svojho života. Mladí básnici sa tiež nedali zahanbiť a vytvorili netradičné Cinquain (senkén). Je to básnická forma, ktorá má ustálenú formu: 1. verš tvorí podstatné meno, 2. verš tvoria dve prídavné mená, 3. verš tvoria tri slovesá, 4. verš vyjadruje postoj autora, príslovkové určenie a pod. a 5. verš je metaforické vyjadrenie prvého verša (podstatného mena).

Veď posúďte sami:

 

Mamička,

pekná, milá,

upratujem, milujem, ďakujem,

ďakujem ti za všetko

Láska

 

 

Motýľ,

nežný, krehký,

lieta, hľadá, padá,

miluje možnosti života

Láska.

 

 

Vlasť,

úrodná, vľúdna,

ochráni, napojí, nachová,

nikdy ťa neopustím

Rodisko.

 

 

Príroda,

krásna, rozmanitá,

chránim, milujem, pomáham

Láska.