Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

 

V našej škole máme výborných recitátorov! Presvedčili sme sa o tom nielen v triednom  kole súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ale aj v rámci školského kola súťaže. Súťaž sa konala 20. 2 .2019. Súťažiacich bolo 35.

Vyhodnotenie:

Poézia

I.kategória

1. Felix Alexander Maar

2. Sára Holúbeková

3. Miriam Grambličková

II. kategória

  1. Marek Jendrišák
  2. Klára Kořinková

III. kategória

3. Samuel Schultz

Próza

I. kategória

2. Sofia Maxima Maar

  1. Daniela Havranová, Terézia Janglová

II. kategória

  1. Kristián Gravendeel
  2. Stella Emmanuele Mitáľová
  3. Ester Hanišová, Hugo Seleš

III. kategória

  1. Samuel Slezák
  2. Mia Zemanoová
  3. Marcela Mrvová