Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Požehnané Vianoce

Na Vianoce, keď svet stíchne, 

nech Vám Božie dieťa vdýchne, 

pokoj, radosť a posilu, 

nielen v túto svätú chvíľu, 

ale taktiež v novom roku, 

nech Vás vedie v každom kroku. 

Požehnaný čas Vianoc praje 

spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.