Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Organizačné pokyny platné od 15. júna 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva bola od 15. júna 2020 upravená organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na základnej škole: organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základnej školy od 15. júna 2020 vyhlásenie zákonného zástupcu