Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zmena organizácie od 8. februára 2021

Na základe stanoviska regionálneho hygienika z 5. 2. 2021, v ktorom oznamuje, že celý Bratislavský kraj vykazuje vysoký až najvyšší stupeň varovania a otvorenie škôl v súčasnej situácii môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie vo výskyte COVIDU-19, a preto odporúča neotvárať všetky školy na území Bratislavského kraja k plánovanému termínu 8. 2. 2021 s časovým odkladom minimálne 2 týždne.
Zriaďovateľ našej školy Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza rozhodol neotvoriť školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti k termínu 8. 2. 2021 s výnimkou pokračovania možnosti otvorenia materských škôl a školských klubov detí pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre vrátane ich stravovania.
Otvorenie škôl bude súvisieť s vývojom epidemiologickej situácie v Bratislavskom kraji a bude Vám oznámené.