Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

začiatok školského roka 2020/2021

 

Školský rok začína v stredu 2. septembra 2020.

 

Venujte prosím pozornosť organizačným pokynom:

opatrenia týkajúce sa nás všetkých vzhľadom na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19

žiadame Vás o ich dôsledné dodržiavanie

 

plán výchovno-vzdelávacieho procesu na prvú polovicu septembra

dozviete sa, ako to bude vyzerať v škole najbližšie dni

 

vyhlásenie zákonného zástupcu 

toto vyhlásenie je žiak povinný odovzdať pri prvom nástupe do školy triednemu učiteľovi alebo po absencii žiaka trvajúcej minimálne 3 dni; prosíme Vás, aby ste si toto vyhlásenie doma vytlačili, vypísali a doručili do školy hneď v deň nástupu; pokiaľ nemáte možnosť si toto tlačivo vytlačiť, môže ho zákonný zástupca vypísať pri vstupe do školy

 

Tešíme sa na spoločný začiatok školského roka.