Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Začiatok školského roka 2019/2020 v základnej škole

Vážení rodičia, milí žiaci,

máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a nastupujeme znova do školy a to

v pondelok, t.j. 2. septembra 2019.

Program je v tento deň nasledovný:

nástup do školy do 8:00

8:10 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole

9:15 príhovor riaditeľky školy k novému školskému roku

9:20 triedny aktív rodičov 1. ročníka a

v 2.-9. ročníku triednická hodina cca do 9:45

Školská jedáleň je otvorená od 10:45 do 12:30

(v prípade, že nemáte záujem o stravu v tento deň, nezabudnite sa odhlásiť prostredníctvom internetovej žiackej knižky

alebo u vedúcej jedálne na tel. čísle 0914 109 109  dňa 2. 9. 2019 v čase od 7. 00 h do 7. 30 h)

 

ŠKD je otvorený od 6:30 do 17:00

 

Tešíme sa na Vás!

Vedenie ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.