Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Začiatok nového školského roka 2017/2018 v materskej škole

Vážení rodičia, milí žiaci,

máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a

nastupujeme znova do školy
v pondelok, t.j. 4. septembra 2017.
Program je v tento deň nasledovný:
– nástup do školy do 8:00

– 8:15 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole

Rodičia si môžu prísť do MŠ pre šeky v týždni od 28.8. 2017
do 4.9.2017 v čase od 8.00 hod do 14.00 hod.

MATERSKÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ
4.9. 2017 od 7.00 h do 16.30 h

Tešíme sa na Vás!

Vedenie ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.