Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Začiatok nového školského roka 2016/2017

Vážení rodičia, milí žiaci,

máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a nastupujeme znova do školy v pondelok, t.j. 5. septembra 2016.
Program v tento deň je nasledovný:

do 8:00 – nástup do školy
8:15 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole
9:15 slávnostný príhovor riaditeľky školy k novémuškolskému roku
9:20 triedny aktív rodičov 1. ročníka a v 2.- 9. ročníku triednická hodina

Rodičia si môžu prísť do školskej jedálne pre šeky v týždni od 30.8. 2016 do 2.9.2016 v čase od 8.00 hod do 14.00 hod. Noví žiaci  si môžu prísť vyplniť zápisný lístok, zakúpiť čipy a prevziať šeky.

Dňa 5.9.2016 sa obedy vydávajú od 11.00 hod. do 12.00 hod.

MATERSKÁ ŠKOLA JE OD 5.9. 2016 OTVORENÁ OD 7.00 HOD  DO 16.30 HOD

Tešíme sa na Vás!
Vedenie ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.