Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Výťažok z vianočného jarmoku

Všetkým návštevníkom vianočného jarmoku chceme ešte raz srdečne poďakovať za ich príspevky. Každá trieda svoj výťažok rozdelí na dve časti: jedna časť ostáva v triednom fonde na potreby triedy, na spríjemnenie ich spoločných chvíľ a 20 % zo svojho výťažku trieda poskytne na dobrú vec.

Tento rok sme sa rozhodli tieto financie vo výške 500 eur poskytnúť pre niekoľkomesačnú Dominiku, ktorá sa narodila s nevyvinutými predlaktiami a pre svoju raritnú diagnózu má okrem iného ťažkú poruchu sluchu. Peniaze Dominike pomôžu zúčastniť sa rehabilitačných aktivít a na zakúpenie pomôcok a ďalších potrebných vecí, ktoré by mohli aspoň trošku odbremeniť túto mladú rodinu.

Ďakujeme ☺