Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Účelové cvičenie

V piatok 30. septembra bude účelové cvičenie pre II. stupeň ZŠ.

Odchod zo školy 7:45 V. A a IX. A, 8:00 VI. A – VIII. A.

Návrat cca 13:00 – 13:30.

Potrebné doniesť 2-krát 30-minútový lístok, jedlo, dostatok tekutín, primeranú obuv.

Prosíme o potvrdenie informovaného súhlasu prostredníctvom žiakov.

Tešíme sa na pekne prežitý deň.