Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Testovanie 5 – 2018

26. októbra 2018 prebehlo Testovanie 5 – celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Celoslovenský priemer žiakov zo SJL bol 58, 4%; priemer žiakov našej školy z tohto predmetu bol 77, 9%.

Celoslovenský priemer žiakov z MAT bol 59, 3%; priemer žiakov našej školy z tohto predmetu bol 75,3%.

Veľmi pekné výsledky dosiahli:

Michal Haverlík – MAT 100% a SJL 93, 3%

Tomáš Janků – MAT 100% a SJL 93,3%

Alexandra Košíková – SJL 100% a MAT 90%

Marek Jendrišák – SJL 96,7%

Jozef Martinkovič – SJL 96,7%

Pavol Uhlár – SJL 93,3% a MAT 90%

Ema Farkašová – SJL 93,3%

Maxim Mihaľov – SJL 90% a MAT 90%

Michaela Bábinová – SJL 90%

Všetkým srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov i naďalej ☺