Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Testovanie 5

Dňa 22. novembra 2017 prebehlo Testovanie 5 – testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Celoslovenský priemer zo slovenského jazyka a literatúry bol 62,8 %, priemer žiakov v Bratislavskom kraji 70,6%; priemer žiakov našej školy bol 78, 7 %.

Celoslovenský priemer z matematiky bol 64,7 %, priemer žiakov v Bratislavskom kraji 73,5 %, priemer žiakov našej školy bol 81, 5 %.

Veľmi pekné výsledky dosiahli žiaci:

Lukáš Varchola V. A: MAT – 100 %; SJL – 93, 3 %

Petra Vöröšváryová V. A: SJL – 100 %; MAT – 93, 3 %

Tomáš Cingel V. A: MAT – 100 %; SJL – 90 %

Samuel Štrba V . A: MAT – 96, 7 %; SJL – 93, 3 %

Martin Uhlár V. B: MAT – 96, 7 %; SJL – 93, 3 %

Anna Maria Gaplovská V. B: SJL – 96, 7 %; MAT – 90 %

Matúš Hatina V. B: SJL – 93, 3 % a MAT 93, 3 %

Klárka Kořínková V. B: SJL – 93, 3 % a MAT 93, 3 %

Adam Kling V. A: SJL – 93, 3 %; MAT – 90 %

Kristian Gravendeel V. B: SJL – 90 %; MAT – 90 %

Bibiana Chrenková V. A: SJL – 96, 7 %

Adela Kopálová V. B: SJL – 96, 7 %

Patrik Pauliny V. A: MAT – 96, 7 %

Ladislav Spevák V. A: MAT – 96, 7 %

Tobíáš Kružliak V. A: MAT – 93, 3 %

Adam Saloň V. B: MAT – 93, 3 %

Kristína Weber V. A: SJL – 93, 3 %

Max Rajtík V. A: MAT – 90 %

Martin Winkler V. B: SJL – 90 %

GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov i naďalej!