Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Požehnané Vianoce

Vianočná radosť, ktorá sprevádza Ježišov príchod na svet, nech je prejavom jeho života, pokoja a lásky v našich srdciach.

Milostiplné a radostné vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2018.