Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Pikopretek

Dňa 10. mája 2018 sa zúčastnili naši piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci matematicko-športovej súťaže Pikopretek. Súťaž prebieha v 4-členných družstvách v prírode Železnej studienky. Deti plnia zaujímavé matematické, logické a športové úlohy na rôznych stanovištiach, pričom prechádzajú zaujímavým príbehom ako hlavní hrdinovia.

V každej kategórii sa zúčastnilo približne 30 družstiev. Naši piataci skončili na 14. mieste, šiestaci na 4. mieste, siedmaci na 16. mieste a ôsmaci na krásnom 2. mieste.

Všetkým gratulujeme ☺