Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 17. januára 2017 prebiehalo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku.

Nela Borovová, žiačka VIII. A triedy, sa umiestnila na 2. mieste v kategórii 1B.

Gratulujeme ☺