Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Nástup žiaka do základnej školy od 1. júna 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22. mája 2020 a Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy

zo dňa 25. mája 2020, otvárame od 1. júna 2020 základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka.

 

Aby sme zamedzili šíreniu nákazy COVID-19, je veľmi dôležité dodržiavať niekoľko opatrení, preto im prosím venujte náležitú pozornosť:

organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základnej školy od 1. júna 2020

časové rozdelenie dňa

vyhlásenie zákonného zástupcu – word

vyhlásenie zákonného zástupcu – pdf