Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Naša škola

Škola Jána Pavla Druhého,

víta žiaka nového.

Sú tu žiaci dobrí,

Pánu Bohu verní.

 

Hoc sme škola neveľká,

radosť je tu preveľká.

Sídlime vo Vajnoroch,

priatelíme sa na stupňoch oboch.

Učitelia nás vedú k čestnosti

a pán farár k svätosti.

Aj patróna máme svätého:

je to ZŠ Jána Pavla Druhého!

Nie je predsa nikoho iného,

len naša, vaša a jeho!

Naša škola zrána volá:

„Do lavice sadnite,

všetky hlavy zapnite!“

Kopa úloh na víkend,

voľno je snáď iba sen.

Dúfame, že raz príde deň,

keď prázdninami sa nám zmení svet.

Dovtedy však počkať musíme,

dobré známky získať skúsime.

Učitelia, tí nás mučia,

oddýchnuť nám nedajú,

písomkami zaplavujú

skoro každú hodinu.

Učíme sa v škole veci,

ktoré musia vedieť všetci.

Tvoríme tu  však všetci spolu,

jednu veľkú rodinu.

Bez vzdelania v tomto svete,

žiadnu prácu nenájdete.

Ale kamaráta nájdete,

ak na našu školu zájdete.

Nedáme si našu školu,

našu druhú rodinu,

aj keď niekedy chceme domov,

nedáme ju za inú.

Veď sme predsa radi,

že tu nie sme sami!

Máme sa tu všetci radi,

no dobre, niekedy nie,

ale vždy si radi pomôžeme!

Naša škola krásna, milá,

veľa nás dnes naučila.

Od iných sa odlišuje,

jej patrón nás ochraňuje.

A keď ju raz opustíme,

veľké slzy vyroníme.

Žiaci 6. ročníka,

Upravila: Lívia Kurinová, hodina OBN