Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Milión detí sa modlí ruženec

18. októbra 2019 o 9:00 sme sa i my pridali v modlitbe sv. ruženca spolu s mnohými deťmi sveta do iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Hlavnou myšlienkou tejto modlitby sú slová pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“