Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Mesiac modlitby sv. ruženca

Október je mesiacom modlitby sv. ruženca a my sme sa s radosťou stretali pri tejto krásnej modlitbe počas celého tohto mesiaca každú stredu ráno o 7:30 pri Lurdskej jaskynke. Svoje modlitby sme obetovali za všetkých žiakov našej materskej školy a základnej školy, ich rodičov a všetkých zamestnancov školy.