Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

mentálna aritmetika

Vážení rodičia,

Tak ako mnohí z Vás, hľadajúc pre svoje deti krúžok / mimoškolskú aktivitu, ktorá by deti nielen bavila, ale zároveň posunula ich mentálne schopnosti a zručnosti na vyššiu úroveň, sme natrafili už v minulom roku na školu Mentálnej aritmetiky, ktorá pôsobí neďaleko centra BA. Po absolvovaní ukážkovej hodiny bolo naliehajúcim deťom ťažké vysvetliť, že nás to tiež mimoriadne oslovilo, ale logisticky z Vajnor sa to zvládať nedá ☹

Po rozhovoroch s vyučujúcimi Mentálnej aritmetiky, sme sa napokon dohodli, že v tomto šk. r. by výučba mohla prebiehať aj priamo na ZŠ Jána Pavla II., konkrétne 1x týždenne 2 ½ hod v poobedňajších hodinách.

S týmto zámerom Vás s radosťou pozývame na ukážkovú hodinu určenú deťom a následne stretnutie s rodičmi:

Kedy: utorok 9.10.2018 — 14:30-15:30 ukážková hodina s deťmi — 15:30-16:30 otázky a odpovede s rodičmi

(v prípade, že Vaše dieťa navštevuje ŠKD, stačí oznámiť vychovávateľom Váš záujem, aby umožnili Vášmu dieťaťu účasť v triede, kde sa ukážková hodina uskutoční)

Kde: v priestoroch ZŠ Jána Pavla II., Vajnory (konkrétna trieda bude známa v deň ukážky)

Pre koho: žiaci 2.-4. ročníka

S pozdravom,

rodičia zo ZŠJPII

VIAC O MENTÁLNEJ ARITMETIKE:

Akým spôsobom mentálna aritmetika rozvíja inetelektové schopnosti Vášho dieťaťa?

Okrem toho, že umožňuje deťom zlepšiť matematické schopnosti, program mentálnej aritmetiky pozitívne vplýva na rozvoj premýšľania a vytvára radu zručností a schopností, ktoré sú dieťaťu potrebné v živote. Zlepšuje sa spôsob, akým dieťa prijíma, spracováva a rozumie informáciám, vytvára vizuálne predstavy, rozpoznáva detaily, vykonáva určité úlohy a rieši problémy…

Uchádzači školy Kid Genius najmä rozvíjajú nasledovné zručnosti a schopnosti:

  • rýchle počítanie
  • výnimočná schopnosť sústrediť sa
  • výborná pamäť, vyvinuté reflexy a rýchle reakcie
  • fotografická pamäť
  • analytické myslenie a logické uvažovanie
  • vyvinuté mentálne schopnosti a zvýšenie inteligencie
  • vyvinuté zrakové, sluchové a hmatové zmysly
  • zvýšená kreativita, zlepšenie predstavivosti a schopnosť vizualizácie

 

Komu je určený program mentálnej aritmetiky?

Program je určený pre deti od 4 do 12 rokov, pretože je to obdobie života v ktorom sa detský mozog najdynamickejšie rozvíja a počas ktorého vzniká najväčší počet synaptických prepojení v mozgu. Po tomto sa období možnosť pre rozvoj významne zmenšuje, preto je veľmi dôležité nepremeškať túto jedinečnú príležitosť v živote dieťaťa. Umožnite Vášmu dieťaťu maximálne využiť svoje intelektové potenciály.

 

Ako dlho program trvá?

Program pozostáva z dvoch úrovní: základná a pokročilá, ktoré trvajú po 10 mesiacov. Prípravná úroveň je pre deti , ktoré nechodia do školy. Po ukončení prípravnej úrovne, ktorá trvá 2 mesiace, nasleduje základná úroveň a po nej dieťa prechádza na pokročilú úroveň.  Vyučovanie prebieha jedenkrát do týždňa v trvaní troch školských hodín za sebou. Počas pracovných dní sa uskutočňuje individuálne doplnkové vyučovanie a náhrada zmeškaných hodín. Vyučovanie prebieha v menších skupinách od 6 do 12 žiakov. Každé dieťa bude prostredníctvom našej metodológie, aj vďaka individuálnemu prístupu, zaručene zaznamenávať progres.

Pri výučbe sa uplatňuje originálny HIKARI  program Mentálnej aritmetiky. Hikari po japonský znamená svetlo a symbolizuje proces učenia a prebúdzania našich mentálnych kapacít. Program využíva jedinečnú metódu pôvodom z Japonska, kolísky mentálnej aritmetiky. Vznikol ako výsledok dlhoročnej práce psychológov, pedagógov a ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania v spolupráci s prestížnym japonským inštitútom Tomoe Soroban z Tokia.

 

Program sa zakladá na TBDP prístupe (Total Brain Development Program) a VAK metóde (Vizuálno Auditívno Kinestetická).

  • TBDP (Total Brain Development Program)predstavuje systém celkového rozvoja  mozgu, ktorým sa stimuluje aktivácia oboch mozgových hemisfér v ranom štádiu života. Výsledkom tejto stimulácie je zlepšenie mentálnych schopností, ako je pamäť, inteligencia, koncentrácia, predstavivosť…
  • VAK metóda(Vizuálno – Auditívno – Kinestetická) je metóda vyvinutá na základe neurolinguistického programovania (NLP) a zapája trojaké zmysly (zrak, sluch, hmat) do procesu učenia. Táto technika by sa dala opísať aj ako Vizuálno – Vidím to, čo mi hovoríš; Auditívno – znie mi to dobre; Kinestetický (telesný) – ukáž mi, ako to urobiť. Vedecké výskumy ukázali, že najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa v procese učenia získavajú informácie prostredníctvom rôznych zmyslov, pretože týmto spôsobom sa aktivuje najväčší počet neurónových spojení v mozgu. Týmto učením sa maximalizuje potenciál poznávacích funkcií mozgu, pretože prijaté informácie sa prenášajú z jednej na druhú mozgovú hemisféru, čím sa aktivuje celý mozgový potenciál.