Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Matematická olympiáda v kategórii Z5 a Z9

V decembri sa uzatváralo domáce kolo matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9.

Úspešnými riešiteľmi sú:

Tomáš Cingel V. A

Michal Haverlík IV. A

Adam Kling V. A

Patrik Pauliny V. A

Michaela Paulinyová IV. A

Samuel Štrba V. A

Laura Klingová IX. A

Všetkým gratulujeme a budeme držať palce do obvodného kola ☺