Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Jesenný Matboj

V dňoch 19. 10. 2018 a 9. 11. 2018 prebiehal Jesnný Matboj 2018 pre 5. – 9. ročník. Jedná sa o matematickú tímovú súťaž bratislavských základných škôl.
Naši žiaci 5. ročníka v zložení Jozef Martinkovič, Pavol Uhlár, Michal Královič a Michal Haverlík obsadili krásne 2. miesto
A žiaci 6. ročníka v zložení Matúš Hatina, Kristína Cabanová, Ladislav Spevák a Matúš Pallay obsadili 3. miesto.
Všetkým srdečne gratulujeme ☺