Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Obnovenie prezenčného vyučovania

Od pondelka 8. februára 2021 je obnovené prezenčné vyučovanie žiakov v materských školách a na I. stupni základných škôl.   Vstup žiaka na prezenčné vyučovanie je podmienené testovaním jedného zákonného zástupcu žiaka. Platnosť testu je 7 dní. Zákonný zástupca sa preukazuje v škole čestným prehlásením o vykonaní testu. V prípade, že sa zákonný zástupca nezúčastní testovania, žiak […]

Mimoriadne prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy je, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, mimoriadne prerušenie školského vyučovania na I. stupni základnej školy a v materskej škole ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Bratislava, v termíne od 11. januára 2021. II. stupeň základnej školy naďalej pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Prevádzka materskej školy a […]

Zdobenie medovníčkov a guľovačka

K príprave na Vianoce patrí aj zdobenie medovníčkov. Šikovné mamičky MŠ sv. Jána Pavla II. napiekli medovníčky a rúčky našich detí ich pestrofarebne vyzdobili. V tento deň nás vonku prekvapil aj prvý sneh, v ktorom sme sa po ozdobní medovníčkov poriadne zabavili. A urobili sme si prvú poriadnu guľovačku. A kto bol hlavným terčom? No […]

Advent a stromček

Advent advent štyri sviece, Prvá z nich sa  zatrbliece. Potom druhá, tretia zhorí- Prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá planie stíška, Tešíme sa na Ježiška! S touto básničkou sme zahájili Adventné obdobie. V sovičkovej triede nám anjelik každý deň pošle odkaz s úlohou, ktorú máme počas dňa splniť. Tak nám dni do Vianoc, na ktoré sa deti najviac tešia, ubiehajú […]

Sviatok nášho patróna

október už tradične patrí oslave nášho patróna škôlky sv. Jána Pavla II. V tento deň sme sa o ňom veľa rozprávali a vytvorili aj obraz, ktorý sme si potom v škôlke vystavili.  

Jesenné radovánky

Po teplých slnečných lúčoch zavítala ku nám pani jeseň. Do našej škôlky Sv. Jána Pavla II. priviala aj dosť práce a povinnosti, ale naše usilovné včielky a sovičky si s tým rýchlo poradili. Svojimi šikovnými rúčkami zveľadili náš školský dvor, hrabali lístie ako usilovné včielky a z plodov jesene vyrábali rôzne umelecké diela. Samozrejme nemohla chýbať ani poriadna dávka zábavy, […]