Zadaj kľúčové slovo

Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Riaditeľské voľno pre 5. – 8. ročník

Admin Web 0 429

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. Vám týmto oznamuje, že v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 150 ods. 5 udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka dňa 5. apríla 2017 riaditeľské voľno.